FSC® & ISO Certified

 

Kwaliteit- & milieubeleid van Drisag, Office inspirators since 1970

Drisag is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Het management van Drisag verbindt er zich toe al het nodige te doen om het kwaliteits- en milieumanagement-systeem te optimaliseren en te streven naar continue verbetering.

Wij hanteren daarbij de volgende waarden:

  • klantgerichtheid & professionaliteit
  • persoonlijke aanpak & vertrouwen
  • samenwerking, zowel intern als extern
  • respect voor het milieu

Drisag wenst zich de komende jaren te ontwikkelen tot de meest inspirerende consultant en solide producent van “your workplace experience” door met een team van gepassioneerde vakmensen totaaloplossingen te realiseren.

Wij denken bovenstaande te kunnen bereiken doordat wij er voldoening in scheppen om door middel van samenwerking, zowel intern als extern, de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Dit doen we daarenboven op een rendabele wijze met respect voor onze omgeving.

Wij vinden een goed functionerend kwaliteitssysteem en milieu management systeem een voorwaarde om bovenstaande te kunnen realiseren.

Ons kwaliteits- en milieumanagement-systeem toetsen wij aan onderstaande criteria.

Betrouwbaarheid: Wij wensen over te komen als een organisatie die zich houdt aan haar beloftes. De verwachtingen van onze klanten zijn ons uitgangspunt. Onze beloftes zijn zodanig overwogen en afgestemd, zowel intern als extern, dat we de verwachtingen van onze klanten net overtreffen.

Snelheid en volledigheid bij uitlevering: Wij wensen onze leveringen snel en compleet uit te voeren zodat de verstoring bij de klant minimaal is.

Professioneel advies: De klant krijgt van ons professioneel advies. Daartoe hebben we gespecialiseerde medewerkers in dienst die zowel intern als extern voortdurend worden bijgeschoold.

Ergonomie: Bij de ontwikkeling van nieuwe producten houden we rekening met de laatste stand van zaken op gebied van ergonomie. Wij ontwikkelen onze producten in overeenstemming met de vigerende ergonomische normen.

Bedrijfszekerheid: Ook op het gebied van bedrijfszekerheid wensen wij dat onze producten en ons productieproces voldoen aan de vigerende normen en wetgeving.

Ecologie: Bij de ontwikkeling van nieuwe producten gaan we zoveel mogelijk uit van milieuvriendelijke productieprocessen. Daarnaast wensen we in onze producten uitsluitend duurzame materialen te gebruiken waarbij rekening wordt gehouden met de recycleerbaarheid. Wij engageren ons tot de bescherming van het milieu waaronder de preventie van milieuvervuiling.

Het management van Drisag engageert zich de voorwaarden te scheppen voor haar werknemers om bovenstaande kwaliteitscriteria en milieucriteria waar te kunnen maken.

Op zoek naar jouw perfecte oplossing?

Onze experts creëren je ideale werkomgeving, met advies op maat.