Frame21. langsheen de E313 te Herentals, weerspiegelt het idee van "De nieuwe werkplek"...
 Drisag ISO9001 & ISO14001 gecertificeerd

Wij streven continu naar verbeteringen op het vlak van kwaliteit en houden daarbij rekening met het milieu. 
Drisag behoort in België tot de top van de kantoormeubelbranche & de markt van projectinrichters. Wij hebben dit bereikt en wensen daarin verder te groeien middels samenwerking, zowel intern als extern, en door de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

Wij vinden een goed functionerend kwaliteit- en milieumanagement systeem een voorwaarde om dit blijvend te kunnen realiseren. Beide kwaliteitssystemen toetsen wij continu aan onderstaande criteria:
 • betrouwbaarheid: Wij houden ons aan onze beloftes waarbij de verwachtingen van onze klanten het uitgangspunt zijn.
 • snelheid en volledigheid bij uitlevering: Wij wensen onze leveringen snel en compleet uit te voeren zodat de overlast bij de klant minimaal is.
 • professioneel advies: De klant krijgt van ons professioneel advies op het vlak van kantoorinrichting en ergonomie. Daartoe hebben we gespecialiseerde medewerkers in dienst die zowel intern als extern voortdurend worden bijgeschoold.
 • ergonomie & bedrijfszekerheid: Op het vlak van ergonomie en bedrijfszekerheid voldoen al onze producten aan de meest recente normen.
 • ecologie: Ons productportfolio is samengesteld uit producten die op een milieuvriendelijke manier worden vervaardigd met duurzame, recycleerbare materialen.

In alle facetten van ons ondernemen, hanteren wij volgende waarden:
 • respect voor mens & milieu
 • vertrouwen
 • samenwerking, zowel intern als extern
 • klantgerichtheid
 • persoonlijke aanpak
 • professionaliteit 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Op sociaal vlak draagt Drisag haar steentje bij door beroep te doen op beschutte werkplaatsen voor de levering van specifieke productonderdelen.
Ook mensen met een fysische beperking krijgen bij Drisag een kans om actief deel te nemen aan het arbeidsproces.

Het management van Drisag engageert zich om de voorwaarden te scheppen voor haar medewerkers om bovenstaande kwaliteitscriteria waar te kunnen maken.

Milieubeleid:
Het management van Drisag engageert zich de voorwaarden te scheppen voor haar werknemers om aan onderstaande milieucriteria te voldoen:

Wij voldoen aan alle wettelijke milieu eisen en regelgevingen welke van toepassing zijn op onze productie- & verkoopsactiviteit.

Wij streven ernaar de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken. Hiervoor hebben we een milieuzorgsysteem opgezet dat een kader biedt om op een systematische manier onze milieuprestatie te verbeteren. De opgestelde doelstellingen en taakstellingen zijn uitgewerkt in een milieuzorgprogramma.

Op regelmatige tijdstippen wordt het personeel gesensibiliseerd inzake rationeel energiegebruik en gescheiden afvalinzameling aan de bron. (infosessies, infobord, posters, enz...)

Door het personeel te sensibiliseren inzake rationeel energiegebruik trachten we ons electriciteitsverbruik te doen dalen.De evolutie van deze actie wordt opgevolgd via een energieregister, dat maandelijks wordt bijgehouden.

De verwarming gebeurt op aardgas, deze energiebron is gekend om zijn lage emissies. De branders worden regelmatig afgesteld en gecontroleerd. Ook de evolutie van het aardgasverbruik wordt maandelijks opgevolgd via het energierooster.

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten gaan we zoveel mogelijk uit van milieuvriendelijke productieprocessen. Daarnaast wensen we in onze producten uitsluitend duurzame materialen te gebruiken waarbij rekening wordt gehouden met de recycleerbaarheid. Nieuwe ontwikkelingen worden ook gescreend middels de OVAM ECOLIZER. 

Bij de productie zullen we steeds aandacht hebben voor het milieu en zullen we onze doelstellingen bijstellen indien er nieuwe mogelijkheden zijn om milieuvriendelijker te produceren. Jaarlijks worden deze doelstellingen nog eens extra bekeken.

Er wordt geen water uit het productieproces geloosd. Het water wordt herbruikt tot het afgehaald wordt door een gespecialiseerde firma.

De afvalstoffen worden zoveel mogelijk gescheiden aan de bron en er wordt een afvalstoffenregister bijgehouden. KGA wordt apart verzameld en opgehaald. (batterijen via Bebot, lampen via Recupel, toners via Ecoplus)

Bij de levering van onze goederen wordt de nodige aandacht besteed om dit zo milieuvriendelijk te doen. Milieu en de economische belangen gaan hier meestal hand in hand. Er worden de nodige afspraken gemaakt met onze klanten ivm verpakking.

Het milieubeleid is bindend voor alle medewerkers.

Copyright © 2008 - All Rights Reserved.